Het Nieuwe GAS 2017 CV-KETELS/LUCHTVERWARMING EN HET NIEUWE GAS

In het volgende decennium verandert waarschijnlijk de samenstelling van ons aardgas. Daarom gelden vanaf 1 januari 2017 wettelijke eisen aan nieuwe gastoestellen. Volgens fabrikanten van cv-ketels zijn hun huidige HR-cv-ketels geschikt voor de nieuwe gassamenstelling.

Voorkomen gevaar en hoge kosten Het aardgas uit Groningen, het zogenaamde G-gas, raakt langzamerhand op. In de toekomst zal Nederland overstappen op laagcalorisch gas (G+-gas) of, waarschijnlijk pas in een verdere toekomst, hoogcalorisch gas (H-gas). Aardgas van verschillende herkomst heeft verschillende verbrandingseigenschappen. Het is niet zomaar mogelijk een gastoestel, zoals een cv-ketel, te blijven gebruiken als de samenstelling van het aardgas verandert. Vooral gebruik van H-gas in een niet geschikt toestel kan gevaarlijk zijn. Toestellen kunnen bijvoorbeeld uitvallen of teveel koolmonoxide gaan produceren.

Daarom mag een gastoestel vanaf 1 januari 2017 alleen nog verkocht worden als:  

  • Het aantoonbaar geschikt is bevonden voor G+-gas;
  • Het aantoonbaar geschikt is te maken voor H-gas (door een handeling van een monteur);
  • Op het toestel staat of het voor G+-gas, H-gas of beide soorten geschikt is. Het verbod op de verkoop van niet toekomstbestendige gastoestellen heeft als doel het voorkomen van veiligheidsrisico’s. Maar ook om consumenten te behoeden voor hoge kosten voor het vervangen van nog niet afgeschreven toestellen.  

Hoe zit het met ketels die nu te koop zijn?
Tot nu toe heeft de minister van Economische Zaken alleen toegezegd dat levering van het huidige G-gas tot 2022 gegarandeerd is, en dat deze datum zoveel mogelijk zal worden opgerekt. Dit terwijl cv-ketels vaak makkelijk 20 jaar meegaan en het nieuwe Warenwetbesluit pas op 1 januari 2017 ingaat. Dit uitstel is volgens minister Schippers van VWS nodig 'om fabrikanten en importeurs in de gelegenheid te stellen hun productieproces aan te passen en oude voorraden te verkopen'. Vooral dat laatste baart Consumentenbond natuurlijk zorgen.  

Wij hebben de cv-ketelfabrikanten daarom begin 2016 ook gevraagd of de toestellen, die nu te koop zijn, geschikt zijn voor de nieuwe gassoorten. Of zonder bijkomende kosten voor de consument geschikt te maken zijn. Gelukkig antwoordden alle fabrikanten ‘ja’ op deze vraag, voor alle HR-cv-ketels die zij nu aanbieden.